ALO_thanks

ALO! Slotconferentie 11 oktober 2018. Info & programma:  here

De slotconferentie staat volledig in het teken van gecombineerd en online leren in het volwassenenonderwijs en van professionalisering van leerkrachten: kwaliteitskaders, richtlijnen voor optimale leeromgevingen voor specifieke doelgroepen, profielen van volwassen lerenden, (niet-)participatie in online en gecombineerd onderwijs, modellen voor  de professionalisering van leerkrachten,…

Keynotesprekers zijn Fons Leroy (VDAB), Yves Punie (Europese Commissie) en Liesbet Vermandere (Dept. Onderwijs en Vorming – Vlaamse Overheid)

ALO! boek: Aan de slag met blended leren in het volwassenenonderwijs

Cover ALO-boek: Aan de slag met online en blended leren in het volwassenenonderwijs - Van onderzoek naar praktijk

ALO-boek: Aan de slag met online en blended leren in het volwassenenonderwijs – Van onderzoek naar praktijk

Blended leren, of gecombineerd onderwijs, houdt in dat lesgevers contactmomenten combineren met online leeractiviteiten. Deze manier van lesgeven maakt de laatste jaren sterke opgang in Vlaanderen, met name in het volwassenenonderwijs. Dit boek stelt de belangrijkste bevindingen van het ALO!-project voor: een project met als doel de kwaliteit van online en blended leren in het volwassenenonderwijs te verbeteren én de onderzoeksresultaten te valoriseren naar de praktijk. Het maakt de koppeling tussen wetenschappelijk onderzoek (rond vier thema’s: kwaliteitszorg; ontwerp van blended modules en opleidingen; de individuele en sociale achtergrond van volwassen lerenden; en de professionalisering van lesgevers) en het online competentiecentrum (https://alo-obl.academy) dat alle valorisatieproducten ter beschikking stelt.

Aan de slag met online en blended leren in het volwassenonderwijs is opgebouwd uit drie delen: cursist, lesgever en instelling. Doorheen de hoofdstukken worden voorbeelden uit en aanbevelingen voor de praktijk verweven met de onderzoeksresultaten, teneinde de lezer van dit boek te inspireren en handvaten aan te reiken om zelf aan de slag te gaan met blended leren.

Deelnemers aan de ALO-slotconferentie ontvangen dit boek als deel van hun registratie. Op de ALO-conferentie kunnen ook losse exemplaren aangekocht worden. Meer info via iwt-alo@vub.ac.be.

ALO! Adult Learners Online! More info here


ALO Workshop 19 december 2017: Motivatie van cursisten in een blended leeromgeving

Op dinsdag 19 december 2017 vond in Brussel de ALO-workshop “Motivatie van cursisten in een blended leeromgeving” plaats. De beleving van de cursist in een blended leeromgeving stond centraal in... Read more »


Nieuwe publicatie: Adults’ Self-Regulatory Behaviour Profiles in Blended Learning Environments and Their Implications for Design

Abstract: Blended forms of learning have become increasingly popular. However, it remains unclear under what circumstances blended learning environments are successful. Studies suggest that blended learning challenges learners’ self-regulation. Yet... Read more »


Nieuwe publicatie: "Students' motivation and subjective task value of participating in online and blended learning environments"

Online and blended learning (OBL) is intended for individualising education. However, while OBL attracts a diverse range of students, teachers lack insight into this diversity, which hinders them in anticipating... Read more »


More news here

Subscribe to maillist