Afsluitende studiedag ALO-project

Date Time Activity Location
Thu 11/10/2018 09:30 - 18:30 Afsluitende studiedag ALO-project

Op donderdag 11 oktober 2018 vindt de afsluitende studiedag van het IWT-ALO project plaats in The Egg (vlakbij het station Brussel-Zuid). Het wordt een boeiende studiedag! Inschrijven kan hier

De slotconferentie staat volledig in het teken van gecombineerd en online leren in het volwassenenonderwijs en van professionalisering van leerkrachten: kwaliteitskaders, richtlijnen voor optimale leeromgevingen voor specifieke doelgroepen, profielen van volwassen lerenden, (niet-) participatie in online en gecombineerd onderwijs, modellen voor de professionalisering van leerkrachten,…

Alle belanghebbenden in volwassenenonderwijs en -training, beleidsmakers in de volwasseneneducatie en in online en gecombineerd onderwijs, verenigingen of andere sociale en economische actoren zijn welkom op deze conferentie. De conferentie presenteert de ALO! onderzoeksresultaten en valorisatie-uitkomsten door middel van interactieve workshops. De keynotesprekers zijn belangrijke stakeholders, waaronder beleidsmakers, cruciale spelers in het volwassenenonderwijs, professoren en onderzoekers, en andere experten.

Programma

UUR EXTRA
9:30 – 10:00 Onthaal & koffie
10:00 – 12:00 Workshops
1 : Kwaliteitsvol opzetten van online en blended learning op basis van een integraal model
2: Ontwerpen van online en blended learning
3: Aan de slag met blended learning op instellingsniveau
4: De cursist begeleiden en motiveren in online en blended leren
5: Professionalisering in online en blended learning
6: Onderzoeksresultaten vertaald naar de praktijk in een online competentiecentrum: aan de slag met alle tools
12:00 – 13:30 Lunch Postersessie
Beursstandjes
13:30 – 15:30 Workshops
1 : Kwaliteitsvol opzetten van online en blended learning op basis van een integraal model
2: Ontwerpen van online en blended learning
3: Aan de slag met blended learning op instellingsniveau
4: De cursist begeleiden en motiveren in online en blended leren
5: Professionalisering in online en blended learning
6: Onderzoeksresultaten vertaald naar de praktijk in een online competentiecentrum: aan de slag met alle tools
15:30 – 16:00 Koffiepauze
16:00 – 17:20
Plenair gedeelte
  • ALO! video’s
  • Voorstelling ALO! resultaten: Bram Pynoo & Bram Bruggeman (VUB)
  • Keynote: Fons Leroy (VDAB)
  • Keynote: Yves Punie (Europese Commissie)
  • Keynote: Liesbet Vermandere (Departement Onderwijs & Vorming – Vlaamse Overheid)
  • Slotwoord
17:20 – 18:30 Receptie Postersessie
Beursstandjes

Upcoming conferences

  • No events in this category