Consortium

ALO! Partners


Vrije Universiteit Brussel
Universiteit Gent
KU Leuven and KU Leuven Campus Brussels
CVO Antwerpen
CVO De Oranjerie
Het Perspectief PCVO
VOCVO
Toll-net


Onderzoekspartners


CVO Gent
CVO Miras


Gebruikers- en adviescomité


Het Gebruikers- en Adviescomité omvat alle hoofdspelers op het gebied van het formeel volwassenenonderwijs en de beroepsopleiding. Nauwe samenwerking en interactie met de adviseurs zorgen ervoor dat het project voldoet aan de noden van de overheid en de sociale en onderwijskundige actoren, alsook dat de onderzoeksresultaten alle relevante stakeholders bereiken.

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen
Archeduc
BE-ODL
Bpost
COCOM
CVO Brussel
CVO Cresendo
CVO CTT Limburg
CVO De Helix
CVO Hageland
CVO Horito
CVO IVO Brugge
CVO Kisp
CVO VSPW Kortrijk
CVO Leerdorp Gent
CVO Meise Jette
CVO Panta Rhei
CVO Roeselare
CVO Sint-Godelieve
CVO Spermalie
CVO Strombeek-Grimbergen
CVO Volt
CVO VTI Brugge
CVO Westhoek-Westkust
die Keure Juridische Uitgaven
Encora
Federatie Centra voor Basiseducatie
Federatie Tweedekansonderwijs Vlaanderen (TKO)
FOD Justice
FOREM
HBO5 Antwerpen
Hét CVO De Avondschool Oudenaarde
Hogeschool West-Vlaanderen (Howest)
KH Leuven
Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap GO!
Onderwijsinspectie
PCVO Waas en Durme
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV)
PXL Hogeschool
Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG)
Syntra Midden-Vlaanderen
The Vlaamse Dienst van het Katholiek Volwassenenonderwijs (VDKVO)
Thomas More University College (TMUC)
VDAB
Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo)
Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO)