Project

Het SBO project ‘Adult Learners Online! Blended and Online Learning in Adult Education and Training’, of kortweg ‘ALO!’, heeft een viervoudige missie:

  • De kwaliteit van online en gecombineerd leren binnen het volwassenenonderwijs verbeteren door het gebruik van een kwaliteitskader (Continuous Quality Improvement – CQI).
  • De huidige online en gecombineerde omgevingen analyseren en richtlijnen voorzien voor een betere (optimale) leeromgeving voor de specifieke groepen, en dit zowel op cursus- als op opleidingsniveau.
  • De individuele en sociale achtergrond van volwassenen lerenden, evenals hun (niet-) participatie in online en gecombineerd leren onderzoeken en de sleutelvariabelen die hun participatie en leer- en sociale uitkomsten in online en gecombineerd leren beïnvloeden, analyseren.
  • Modellen voor de professionalisering van leerkrachten ontwikkelen en valideren om de kwaliteit van online en gecombineerd leren te verbeteren.