Terugblik op ORD 2015 te Leiden

In de kijker, Nieuws

Op 17, 18 en 19 juni 2015 vonden in Leiden de Onderwijs Research Dagen plaats. Binnen de divisie ICT presenteerden enkele ALO! onderzoekers hun tussentijdse resultaten.

Op donderdag 17 juni stond het symposium ‘Blended leren bij volwassenen: voor iedereen en alles?’ op het programma met als voorzitters prof. dr. Bram De Wever en dr. Jo Tondeur. Vier ALO! onderzoekers stelden er hun resultaten voor.

symposiumSilke Vanslambrouck (WP4) presenteerde haar studie naar de motivatie-profielen van cursisten voor blended leren in het volwassenonderwijs. Aansluitend stelde Stijn Van Laer (WP2) zijn onderzoek voor, getiteld ‘Beschrijvingskader voor beïnvloedende interacties tussen persoons- en omgevingskenmerken binnen blended leeromgevingen en hun effect op de leerresultaten’. Vervolgens lichtte Ruth Boelens (WP2) haar review betreffende bestaande ontwerpmodellen voor blended leeromgevingen toe. Tot slot presenteerde Ellen Van Twembeke (WP3) haar studie ‘Ontwikkeling van een descriptief en conceptueel model voor effectieve blended curricula’. Afsluiten werd gedaan met een discussiemoment, verzorgd door discussiant prof. dr. Wilfried Admiraal. Zijn feedback zorgde voor de nodige bevestiging en bracht uitdagingen aan het licht met betrekking tot de verschillende onderzoeken. In navolging van dit feedbackmoment werd de discussie opengetrokken naar het publiek, hetgeen al snel leidde tot een interessante discussie over de stand, definiëring en plaats van blended leren binnen het (volwassenen)onderwijs. Het gehele symposium vormde voor de verschillende onderzoekers een rijke bron aan informatie, feedback en input.

silke3Aansluitend op het symposium stelde Silke haar poster voor omtrent blended leren in het formeel volwassenenonderwijs en de impact daarbij van motivatie-regulatie. Daarbij kon ze suggesties en ideeën opdoen om mee te nemen in het verdere verloop van haar onderzoek binnen het ALO-project.

BrentOp vrijdag 19 juni gaf Brent Philipsen (WP5), tot slot, een uiteenzetting over de resultaten van zijn systematische review van kwalitatieve studies. De focus van zijn onderzoek ligt op het identificeren van succesvolle strategieën om leraren te professionaliseren om les te geven in een online of blended leeromgeving. De daaropvolgende discussie bezorgde hem waardevolle feedback.

De deelname aan ORD gaf de onderzoekers de kans om met het ALO! project buiten de landsgrenzen te treden en het voor te stellen aan een breed publiek. Dit leidde tot heel wat interessante contacten, alsook informatieve suggesties, waardevolle bedenkingen en de nodige aandachtspunten. Er mocht dan ook vol inspiratie om het vervolg van hun eigen onderzoek en het ALO! project verder te zetten, terug huiswaarts worden gekeerd. Kortom, de onderzoekers blikken met een tevreden gevoel terug op deze interessante eerste ervaring!