Terugblik ALO-workshop “Blended – Ontwerpen als eerste stap”

In de kijker, Nieuws

Op donderdag 27 april 2017 vond in CVO Antwerpen de tweede ALO-workshop plaats die in het kader stond van WP2.

Na een korte inleiding door Bram Pynoo introduceerde Jan Elen de deelnemers in het herontwerpen van een cursus naar een blended formaat, met de erbij gaande valkuilen en contra-argumenten. Terwijl de deelnemers aan het werk gezet werden, gingen de ALO-onderzoekers en valorisatie-experten blended aan de slag met de meest frequent geuite redenen om niet aan blended leren te doen (link). Na het plenaire gedeelte (Presentatie) werkten de deelnemers verder in kleine groepen rond één van twee thema’s. Bij Stijn rond “Studenten aanzetten tot reflectie in blended leeromgevingen (Presentatie); en bij Ruth rond “Samenwerkend leren in blended leeromgevingen” (Presentatie). De namiddag werd afgesloten met een plenaire terugkoppeling uit de uitdiepingssessies onder leiding van Bram De Wever.