ALO Workshop 19 december 2017: Motivatie van cursisten in een blended leeromgeving

In de kijker, Nieuws, Wetenschappelijk

Op dinsdag 19 december 2017 vond in Brussel de ALO-workshop “Motivatie van cursisten in een blended leeromgeving” plaats. De beleving van de cursist in een blended leeromgeving stond centraal in deze workshop. Tijdens de workshop werden resultaten van onderzoek met betrekking tot cursisten hun zelfregulatie en (zelf)motivatie besproken. Meer specifiek werden resultaten op onderzoeksvragen zoals ‘Hoe leert de cursist in online of gecombineerd onderwijs’, ‘Hoe motiveert de cursist zichzelf’ en ‘Wat verwacht de cursist van de leerkracht’ besproken. Vervolgens hadden deelnemers aan de workshop de ruimte om hun eigen ervaringen met cursisten te delen en te bespreken; en werd er gebrainstormd over mogelijke ondersteuning die de leerkracht kan bieden tijdens zowel contact- als afstandsmomenten.

De workshopbundel is te vinden via deze link

Ter voorbereiding werd aan de deelnemers gevraagd om deze links door te nemen: