ALO Final Conference

Nieuws

 

Op 11 oktober vond de slotconfernetie van het ALO!-project plaats in The Egg (Brussel). Het ALO!-project (Adult Learners Online!) is een strategisch basisonderzoeksproject (SBO), gefinancierd door het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) van de Vlaamse overheid in België. Het project is gestart in november 2014 en loopt deze maand af.

Het ALO!-project richtte zich op volwassen lerenden in online en gecombineerd onderwijs (Online & blended learning). De slotconferentie presenteerde de ALO! onderzoeksresultaten en valorisatie-uitkomsten door middel van interactieve workshops.

De keynotesprekers (16u-17u30) waren

  • Bram Pynoo & Bram Bruggeman (VUB)
  • Fons Leroy (VDAB)
  • Yves Punie (European Research Centre)
  • Martina Ní Cheallaigh (European Commission)
  • Liesbet Vermandere (Vlaamse OVerheid, Departement Onderwijs en Vorming)

De slotconferentie stond volledig in het teken van gecombineerd en online leren in het volwassenenonderwijs en van professionalisering van leerkrachten: kwaliteitskaders, richtlijnen voor optimale leeromgevingen voor specifieke doelgroepen, profielen van volwassen lerenden, (niet-) participatie in online en gecombineerd onderwijs, modellen voor de professionalisering van leerkrachten.

De 160 aanwezigen vertegenwoordigden een ruim publiek binnen het werkveld van online en blended leren: beleidsmakers op regionaal, nationaal en Europees niveau, cruciale spelers in het volwassenenonderwijs, professoren, onderzoekers, leerkrachten, pedagogisch begeleiders en vele anderen. De deelnemers gingen naar huis met het boek “Aan de slag met online en blended leren in het volwassenenonderwijs. Van theorie naar praktijk.”.

Het was een boeiende studiedag!

 

Artlab-11-20181011-_JAA8725