ALO! Workshop 27 april 2017 – “Blended: ontwerpen als eerste stap”

In de kijker

Op donderdag 27 april 2017 vindt in GO Antwerpen, Campus Ruggeveld (Ruggeveldlaan 471, 2100 Deurne) de tweede ALO!-workshop plaats. Deze workshop staat in het teken van het ontwerpen van blended leeromgevingen op cursusniveau.

Binnen het ALO!-project worden blended leeromgevingen omschreven als: instructiecontexten die worden gekenmerkt door een weloverwogen combinatie van online en face-to-face interventies om leren uit te lokken en te ondersteunen.

De workshop bestaat uit een algemeen inleidend gedeelte over het ontwerp van blended leeromgevingen (doelstellingen, media, instructieactiviteiten, …), waarna de deelnemers aan de slag gaan met eigen lesmateriaal en dit herontwerpen in de loop van het hands-on gedeelte.

Programma
12:30 Ontvangst met broodjes
13:00 Introductie IWT-ALO (Bram Pynoo)
13:05 – 13:25 Intro cursus herontwerpen (Jan Elen)
13:30 – 14:50 Plenair gedeelte o.b.v. lesvoorbereiding (Presentatie)
14:50 – 15:05 Pauze
15:05 – 16:20 Uitdieping in kleine groepen.
Groep 1: Studenten aanzetten tot reflectie in blended leeromgevingen (Stijn Van Laer) (Presentatie)
Groep 2: Samenwerkend leren in blended leeromgevingen (Ruth Boelens) (Presentatie)
16:30 – 17:00 Plenaire afsluiting met terugkoppeling uit uitdiepingssessies (Bram De Wever)

De doelgroep bestaat uit lesgevers in het volwassenenonderwijs. We richten ons vooral op lesgevers met weinig ervaring (<2jaar) met blended leren: beginners die nog nooit een cursus blended learning hebben vormgegeven, of minimaal invulling gegeven hebben aan een blended cursus. Aan de deelnemers wordt bij inschrijving gevraagd om hun specifieke context (doelgroep, opleiding, vak, inhouden, …) te beschrijven. Deze input wordt gebruikt in de loop van de workshop.

Er kunnen maximum 40 personen deelnemen aan de workshop (met een max. van 20 personen per uitdiepingssessie)

Inschrijven kan via volgende link of onderstaande QR-code.

DEADLINE VOOR INSCHRIJVEN: VRIJDAG 21 APRIL 2017

!! Deelname aan de workshop is gratis, ingeschreven deelnemers die niet komen opdagen betalen €50. Een inschrijving annuleren kan tot en met vrijdag 21 april 2017.

static_qr_code_without_logo