Conferenties

Zie http://www.iwt-alo.be/activities/conferences/

Op donderdag 11 oktober 2018 vindt de afsluitende studiedag van het IWT-ALO project plaats in The Egg (vlakbij het station Brussel-Zuid). Het wordt een boeiende studiedag!

De slotconferentie staat volledig in het teken van gecombineerd en online leren in het volwassenenonderwijs en van professionalisering van leerkrachten: kwaliteitskaders, richtlijnen voor optimale leeromgevingen voor specifieke doelgroepen, profielen van volwassen lerenden, (niet-) participatie in online en gecombineerd onderwijs, modellen voor de professionalisering van leerkrachten,…

Alle belanghebbenden in volwassenenonderwijs en -training, beleidsmakers in de volwasseneneducatie en in online en gecombineerd onderwijs, verenigingen of andere sociale en economische actoren zijn welkom op deze conferentie. De conferentie presenteert de ALO! onderzoeksresultaten en valorisatie-uitkomsten door middel van interactieve workshops. De keynotesprekers zijn belangrijke stakeholders, waaronder beleidsmakers, cruciale spelers in het volwassenenonderwijs, professoren en onderzoekers, en andere experten.