Train-the-trainer sessie ALO online competence center

Date Time Activity Location
Tue 19/06/2018 09:30 - 14:30 Train-the-trainer sessie ALO online competence center

Algemene informatie
In deze train-the-trainer opleiding leer je werken met de onderzoeksresultaten uit het ALO-project. Het Adult Learners Online project heeft als voornaamste doel de kwaliteit van online leren en blended leren te verbeteren. De onderzoeksresultaten zijn opgenomen in een online competentiecentrum. Dit volledig gratis competentiecentrum bevat vele bruikbare tools en kennis om de kwaliteit van online en blended leren in je centrum te onderzoeken en te verbeteren.

Op basis van prakijkvoorbeelden (bij voorkeur zelf ingebracht door de deelnemers) onderzoek je wat allemaal komt kijken bij de kwaliteitsvolle inrichting van online en blended leren. Je past de evidence-based instrumenten uit het competentiecentrum toe op praktijkvoorbeelden en leert zo werken met de instrumenten. Zodoende zal je voldoende inzicht verworven hebben om dit competentiecentrum zelf te kunnen gebruiken in je school/centrum.

Doelgroep
(Pedagogisch) ICT coördinatoren, directies, leerkrachten die reeds ervaring hebben met online en blended leren.

Maximum deelnemers: 25

Inschrijving: via volgende link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8yelq3S6OghXOu6y4vQenwcZkg-UhIFHSq_pFn_ytVqjHcA/viewform?usp=sf_link

Deelname aan de workshop is gratis, maar registratie is verplicht.

Lesgever: Bram Bruggeman

Locatie
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, Boudewijnlaan 20-21, 1000 Brussel. 8e verdieping.

Thema’s

 • Professionalisering
  • Onderdelen van een integraal professionaliseringsbeleid
  • Stappenplan om tot professionalisering te komen
  • Checklist voor rollen van een leerkracht in online en blended leren
 • Ontwerpen
  • Vier didactische aandachtspunten + werkvorm
  • Samenwerkend leren in online en gecombineerd onderwijs
  • Wat is het belang van zelfregulering in online en blended leren?
  • Self Regulated Learning Design checklist (7 bouwstenen)
  • Klastool rond motivatieprofielen cursisten + hoe kan ik cursisten met een bepaald motivatieprofiel coachen?
 • Sensibiliseer de cursist: wat is online en blended leren + tool voor sensibilisering
 • Kwaliteitszorg: alles komt samen…
  • Twee kwaliteitsdialogen
  • Een quickscan op basis van 7 succesfactoren
  • Cursisten bevragen
  • Een dieptescan voor een of meerdere succesfactoren
  • Koppeling met de centrumeigen kwaliteitszorg + Ontwikkelingsplan online en blended leren

Programma

9u – 9u30 Onthaal en welkom
9u30 – 11u Werksessie 1: professionalisering en ontwerpen
11u15 – 12u30 Werksessie 2: ontwerpen en motivatie van de cursist

Middagpauze + netwerkmoment

13u – 14u Werksessie 3 rond kwaliteitszorg
Feedback op het competentiecentrum
Train-the-trainer netwerk
Slotconferentie en ALO handboek

Praktisch
Lunch inbegrepen
Wifi
Breng je eigen laptop mee

“Blended leren, ook wel gekend als gecombineerd onderwijs, maakt de laatste jaren sterk opgang in Vlaanderen. Er is sprake van blended leren van zodra lesgevers contactmomenten combineren met online leeractiviteiten, ongeacht de verhouding tussen de twee. Een effectieve realisatie van blended leren wordt omschreven als: een weloverwogen combinatie van face-to-face en online instructie, om leren uit te lokken bij cursisten.
Een effectieve realisatie van blended leren vertrekt dus vanuit heldere leerdoelen, die aansluiten bij het vakgebied en de doelgroep. “ Ruth Boelens


Upcoming featured

 • No events in this category