ALO! Workshop

Date Time Activity Location
Tue 20/12/2016 12:30 - 17:15 ALO! Workshop KU Leuven Campus Brussel
Warmoesberg 43, Brussel

Op dinsdag 20 december 2016 vindt in KU Leuven Campus Brussel (Warmoesberg 43, 1000 Brussel, lokaal 6303/6306) de ALO! Workshop plaats. Deze staat in het teken van het opzetten van het Competence Centre. Er wordt gewerkt rond drie werkpakketten: kwaliteitszorg (WP1), ontwerp leeromgeving op programmaniveau (WP3) en professionalisering van leraren (WP5). Het programma ziet er als volgt uit:

12:30-13:00 - Onthaal met broodjes

13:00-14:00 – Plenaire sessie

Algemene inleiding

Voorstelling ALO-onderzoek

  •     WP1: Kwaliteitsborging op instellingsniveau
  •     WP3: Ontwerp van leeromgevingen op programmaniveau
  •     WP5: Professionalisering van leraren

14:10-16:45 – Parallelsessies

Een hoofddoel van het ALO-project is het ontwikkelen van een kwaliteitsbeleid voor online en blended learning in het Vlaamse volwassenenonderwijs. Het e-learning Maturity Model (eMM; Marshall, 2013) is een methodologie die centra toelaat om dit zelf in handen te nemen, mits ondersteuning. Twee eerdere pilootstudies met het eMM (één in een centrum met veel ervaring met blended leren, en één in een centrum waar blended leren opgestart werd) toonden aan dat het eMM bijzonder waardevol kan zijn in de context van het Vlaamse Volwassenenonderwijs, mits contextualisering.

Het doel van deze workshop is om de eMM verder te contextualiseren, zodat deze perfect aansluit bij de Vlaamse context en ook de meest recente innovaties op het vlak online en blended leren in rekening brengt.

Volwassen cursisten zijn vaak vastberaden om een diploma te behalen. Toch kunnen uiteenlopende factoren ervoor zorgen dat ze vroegtijdig afhaken. Zo is het parcours van volwassen cursisten niet zonder obstakels. Carine ondervindt moeilijkheden om haar opleiding te combineren met haar job en gezinsleven, Bert kampt met de navigatie in de online leeromgeving en Lien wordt moedeloos van de vele tussentijdse opdrachten. Wie echter bij moeilijke momenten kan rekenen op de steun en inspirerende ervaringen van medecursisten, krijgt vaak een boost om toch door te zetten.

Bestaande studies naar sociale verbondenheid tussen cursisten richten zich op hoger onderwijs, gesloten cohortes en individuele (online) cursussen. Deze bijdragen zijn waardevol maar laten vragen onbeantwoord voor de creatie van een toolbox in het volwassenenonderwijs. De uitdagingen zijn: hoe creëren we sociale interactie op het niveau van een volledige opleiding? Hoe zorgen we ervoor dat trajecten op maat geen parcours worden van sociale isolatie? En hoe blenden we online en contactonderwijs tot een optimaal sociaal klimaat voor volwassen cursisten?

Ben je benieuwd naar wat audio, video, songteksten, tweets, humor en persoonlijke verhalen kunnen betekenen voor community building? Ben je programmacoördinator of trajectbegeleider en wil je graag meedenken over hoe deze sociale strategieën naar een higher level (opleidingsniveau) te tillen?  Deel je inzichten!

Samen sterk, dat geldt niet enkel voor cursisten onderling maar ook voor praktijk en onderzoek.

Doel: Met deze workshop trachten we input te krijgen voor de vorming van ons professionaliseringstraject binnen IWT ALO! en in samenwerking met Toll-net en VOCVO. Doelgroep: opleidingscoördinatoren, directeurs, lesgevers, ICT verantwoordelijken.

In deze workshop trachten we in kleine groepen na te gaan wat vanuit de praktijk gezien wordt als een effectieve en efficiënte professionalisering voor online en blended leren. We gaan op zoek naar de componenten die een professionalisering zeker moet bevatten en verdiepen ons in het veranderingsproces dat leraren doormaken tijdens een professionaliseringstraject.  Tot slot staan we stil bij wat een lesgever in het Vlaams volwassenenonderwijs moet kennen en kunnen om les te geven in een online leeromgeving.

16:45-17:15 – Plenaire terugkoppeling

De workshops zijn primair gericht op beleidsmedewerkersopleidingscoördinatoren en trajectbegeleiders uit het volwassenenonderwijs en voortgezette beroepsopleidingen.

Inschrijven voor de workshops kan via deze link.

Deelname is gratis; er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Met vragen kunt u terecht bij Bram.Pynoo@vub.be.


Upcoming featured

  • No events in this category